Izvještaj o realizaciji javnih društava (2012)

Sukladno Zakonu, CEI je započeo s kontinuiranim praćenjem investicija osam javnih društava te INA Grupe, počevši od lipnja 2012. godine te dostavio Vladi RH 1. Izvještaj o stanju i provedbi investicija zaključno sa 30. rujnom 2012. godine.

Realizacija investicija u 2012. godini je dosegla razinu od 74% od maksimalno željenog plana ili 109% inicijalnog plana koji je usvojen na nadzornim odborima društava. Hrvatske željeznice imaju najviše poteškoća u realizaciji, prvenstveno zbog intenzivnog organizacijskog i financijskog restrukturiranja, smanjenih novčanih transfera iz državnog proračuna te kašnjenja u osiguranju vanjskih izvora financiranja.

 

Tablica 1. Realizacija investicija javnih društava u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, inicijalni plan te investicijski ciklus Vlade RH usvojen na sjednici 23.02.2012.

Društvo Investicije 2011.* Ukupan Plan za 2012. - inicijalni* Ukupan Plan za 2012. - usvojen na Vladi RH 23.2.* Realizacija investicija za 2012.* %  realizacije 2012. u odnosu na 2011. % Realizacije od inicijalnog Plana % Realizacije od Plana usvojenog na Vladi RH
HEP GRUPA 2.059.238 2.100.000 3.225.000 2.400.254 117% 114% 74%
JANAF 272.610 330.683 330.683 297.720 109% 90% 90%
PLINACRO 222.248 208.290 208.290 150.255 68% 72% 72%
UKUPNO ENERGETIKA 2.554.095 2.638.973 3.763.973 2.848.229 112% 108% 76%
Hrvatske autoceste 1.439.445 1.582.500 2.550.000 1.780.393 124% 113% 70%
Hrvatske ceste 1.377.240 1.627.500 2.250.000 1.690.551 123% 104% 75%
HŽ Cargo 159.413 152.685 152.685 170.183 107% 111% 111%
HŽ Putnički prijevoz 78.030 169.283 169.283 34.695 44% 20% 20%
HŽ Infrastruktura 599.033 1.053.405 1.053.405 355.309 59% 34% 34%
UKUPNO PROMET 3.653.160 4.585.373 6.175.373 4.031.131 110% 88% 65%
Hrvatske vode 1.567.058 900 2.250.000 2.080.716 133% 231% 92%
Hrvatske šume 681.700 523.605 523.605 490.901 72% 94% 94%
UKUPNO VODE i ŠUME 2.248.758 1.423.605 2.773.605 2.571.617 114% 181% 93%
UKUPNO 8.456.013 8.647.950 12.712.950 9.450.977 112% 109% 74%
INA i Crosco 1.012.500 1.862.000 nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo

*iznosi su prikazani u tisućama kuna

 

Kao najveći problemi i prepreke povećanju investicijskih aktivnosti i ostvarenju maksimalnih rezultata identificirani su:

S druge strane, analiza broja realiziranih projekata ukazuje na znatno veći postotak realizacije (92%), iz čega se može zaključiti da su projekti ugovoreni i realizirani po cijenama nižim od planiranih (ostvarene financijske uštede). Ostvarene financijske uštede iznose približno 2,5% maksimalno željenog plana.

 

Napomena: Lučke uprave i FZZOEU nisu uključeni.

 

U 2012. godini osam javnih društava, ukupno je ugovorilo 9.210 milijuna kuna, a na dan 31. prosinca 2012. godine u tijeku nabave je bilo 3.263 milijuna kuna.

Podaci o realizaciji investicija za 2012. godinu INA Grupe nam nisu bili dostupni.

U kontekstu broja projekata koji se nalaze u fazi realizacije, može se govoriti o ukupno 4.576 projekta u osam javnih društava, od čega je 4.204 pokrenuto.

Ostvarenjem realizacije investicija izraženih u Tablici 1. poslovna godina završila je rastom investicija od 12% u odnosu na 2011. godinu.

 

Zadnja izmjena: 19.04.2013. u 14:30


Najveći projekti s realizacijom u 2012. godini

Društvo Projekt Vrijednost
Hrvatske autoceste d.o.o. Autocesta A5 – dionica Beli Manastir – Osijek 375 milijuna kuna
Hrvatske ceste d.o.o. Brza cesta Orehovica – Križišće 278 milijuna kuna
JANAF d.d. Terminal i luka Omišalj 143 milijuna kuna
HEP Grupa Program prijenosa električne energije za Dubrovnik 143 milijuna kuna
HEP Grupa Termoelektrana Sisak  128 milijuna kuna
HŽ Infrastruktura d.o.o. Izmjena sustava električne vuče na dionici Moravice – Rijeka 105 milijuna kuna
PLINACRO d.o.o. Plinovod Benkovac – Split 60 milijuna kuna
HEP Grupa Revitalizacija hidroelektrane Zakučac 53 milijuna kuna
Hrvatske vode Sustav za pročišćavanje otpadnih voda Vinkovci 45 milijuna kuna