Informacija o namjeri provedbe projekta - Bjelovarsko-bilogorska županija - škole

Isteklo (02.11.2015, 00:00 - 10.11.2018, 00:00)

INFORMACIJA O NAMJERI PROVEDBE JPP PROJEKTA*

A) JAVNO TIJELO

NAZIV JAVNOG TIJELA:

CENTAR ZA PRAĆENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA

MATIČNI BROJ

2864339

OIB:

63274629342

ADRESA:

Miramarska 24, 10000 ZAGREB

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

mr.sc. Boris Draženović, predsjednik Upravnog odbora

B) PROJEKT

NAZIV PROJEKTA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA - ŠKOLE

OSOBE ZADUŽENE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA

Vedran Vucelić, voditelj JPP projekata

SVRHA I CILJ PROJEKTA

Svrha projekta

Svrha ovog projekta je stvaranje uvjeta za održavanje jednosmjenske nastave u osnovnim i srednjim školama i stvaranjem uvjeta za kvalitetnije obrazovanje, a što se planira postići :

 • izgradnjom, energetskom obnovom objekata osnovnih i srednjih škola, izgradnjom školsko-sportskih dvorana te uređenjem i opremanjem okoliša
 • stvaranjem dodatnog prostora za održavanje nastave za sve učenike u isto vrijeme,
 • primjerenim funkcioniranje školskih prostora,                                                                                      
 • boljom i kvalitetnijom nastavom,
 • konkurentnošću u znanju i sposobnostima,

a sve u skladu sa javnom politikom Bjelovarsko-bilogorske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Realizacijom putem javno-privatnog partnerstva želi se iskoristiti potencijali koje svaki od partnera u ovom obliku realizacije projekta posjeduje.
Nadalje, želja Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara, Grada Daruvara, Grada Čazme, Općine Hercegovac, Općine Dežanovac, Općine Velika Pisanica, Općine Kapela i Općine Rovišće je da budućim generacijama ostavi u nasljeđe građevine koje će biti primjereno održavane te im time ostaviti mogućnost da iste i dalje nesmetano koriste bez potrebe većeg ulaganja koja obično slijede kao posljedica nemarnog upravljanja građevinama (kao tipom vlasništva).
Ovakvim projektima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  želi se promovirati racionalno i kvalitetno upravljanje javnim vlasništvom te odgovorno ponašanje prema javnoj imovini.     

Cilj projekta

Cilj ovog JPP projekta je izgradnja/rekonstrukcija sljedećih sadržaja:

 • OŠ "Slavka Kolara" Hercegovac - dovršenje školsko sportske dvorane te energetska obnova postojeće građevine osnovne škole,                                                                  
 • OŠ Dežanovac - izgradnja nove jednodijelne školsko sportske dvorane, energetska obnova postojeće građevine te opremanje i uređenje okoliša,                     
 • OŠ Velika Pisanica - dovršenje školsko sportske dvorane, energetska obnova postojeće građevine osnovne škole te opremanje i uređenje okoliša,                             
 • Glazbena škola „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar – izgradnja nove zgrade Glazbene škole te opremanje i uređenje okoliša,
 • Osnovna škola „Mirka Pereša“ Kapela – izgradnja nove dvodijelne školsko sportske dvorane, energetska obnova postojeće osnovne škole „Mirka Kapeša“ u Kapeli te opremanje i uređenje okoliša,
 • Područna osnovna škola Predavac – izgradnja nove zgrade osmorazredne područne škole i jednodijelne školsko sportske dvorane sa svim pratećim prostorima te opremanje i uređenje okoliša,
 • Komercijalno-trgovačka škola Bjelovar – izgradnje nove zgrade srednje škole uz srednjoškolski centar (nadogradnja), energetska obnova za sve četiri škole i pripadne školsko sportske dvorane te opremanje i uređenje okoliša,
 • Područna osnovna škola Čazma – izgradnja nove zgrade Područne osnovne škole, energetska obnova postojeće građevine Osnovne škole i pripadne školsko sportske dvorane te opremanje i uređenje okoliša,
 • Gimnazija Bjelovar – izgradnja nove jednodijelne školsko sportske dvorane, energetska obnova postojeće građevine Gimnazije Bjelovar te opremanje i uređenje okoliša,
 • Gimnazija Daruvar – dogradnja zgrade tri srednje škole, energetska obnova postojeće građevine tri srednje škole te opremanje i uređenje okoliša,
 • III. Osnovna škola Bjelovar – izgradnja nove dvodijelne školsko sportske dvorane te opremanje i uređenje okoliša.

KRATAK OPIS ZAHVATA U ODNOSU NA POSTOJEĆE I CILJANO STANJE JAVNE GRAĐEVINE

OŠ „Slavka Kolara“ Hercegovac

Osnovna škola Hercegovac nalazi se na parceli k.č. br. 753 k.o. Hercegovac, a projektom je predviđena energetska obnova postojeće građevine škole te dovršenje školsko sportske dvorane koja se trenutno nalazi u visokoj roh-bau fazi. Bruto razvijena površina dovršene školsko sportske dvorane iznosit će 2.301,19 m2.

OŠ Dežanovac

Osnovna škola Dežanovac smještena je na k.č. br. 259/2 k.o. Dežanovac, a obuhvaća školsku zgradu i dvorište. Projektom je planirano izgraditi jednodijelnu školsko sportsku dvoranu, energetski obnoviti postojeće građevine škole te opremiti i urediti okoliš. Bruto razvijena površina školsko sportske dvorane iznosi 722,14 m2.

OŠ Velika Pisanica

Osnovna škola Velika Pisanica nalazi se na parceli k.č. br. 118/4 k.o. Velika Pisanica, a projektom je predviđena energetska obnova postojeće građevine škole te dovršenje školsko sportske dvorane koja se trenutno nalazi u viskoj roh-bau fazi. Projekt predviđa i uređenje te opremanje okoliša. Bruto razvijena površina dovršene školsko sportske dvorane iznosit će 3.555,93 m2.

Glazbena škola „Vatroslav Lisinski“ Bjelovar

Projektom je na neizgrađenoj k.č. br. 1003/77 k.o. Grad Bjelovar planirana izgradnja nove zgrade Glazbene škole, bruto razvijene površine 2.595,00 m2, te opremanje i uređenje okoliša.

OŠ „Mirka Pereša“ Kapela

Postojeća zgrada OŠ „Mirka Pereša“ Kapela smještena je na k.č. br. 35/K i 1212 k.o. Kapela, a obuhvaća školsku zgradu i dvorište. Projektom je predviđena energetska obnova postojeće zgrade osnovne škole, izgradnje nove dvodijelne školsko sportske dvorane bruto razvijene površine 1.281,38 m2, te opremanje i uređenje okoliša.

Područna osnovna škola Predavac

Na trenutno neizgrađenim k.č. br. 191, 194, 195 i 196 k.o. Predavac, projektom je predviđena izgradnja nove zgrade osmorazredne područne škole i jednodijelne školsko sportske dvorane  te opremanje i uređenje okoliša. Bruto razvijena površina nove školske zgrade iznosi 1.928,89 m2 , a školsko sportske dvorane 802,80 m2.

Komercijalno-trgovačka škola Bjelovar

Projektom je predviđena izgradnja nove zgrade srednje Komercijalno-trgovačke škole u Bjelovaru na k.č. br. 501/42 k.o. Grad Bjelovar, uz srednjoškolski centar, energetska obnova sve četiri škole srednjoškolskog centra i pripadne školsko sportske dvorane te opremanje i uređenje okoliša. Bruto razvijena površina nove zgrade Komercijalno-trgovačke škole iznosi 2.321,00 m2.

Područna osnovna škola Čazma

Projektom je predviđena izgradnja nove zgrade Područne osnovne škole, na djelomično izgrađenoj k.č. br. 956 k.o. Čazma, bruto razvijene površine 1.314,84 m2, energetska obnova postojeće građevine Osnovne škole i pripadne školsko sportske dvorane te opremanje i uređenje okoliša.

Gimnazija Bjelovar

Postojeća zgrada Gimnazije Bjelovar smještena je na k.č. br. 2672 k.o. Grad Bjelovar, a projektom je predviđena energetska obnova  postojeće građevine te izgradnja nove jednodijelne školsko sportske dvorane, bruto razvijene površine 1.160,00 m2, kao i opremanje i uređenje okoliša.

Gimnazija Daruvar

Postojeća zgrada Gimnazije Daruvar smještena je na k.č. br. 795 k.o. Daruvar, a obuhvaća zgradu gimnazije i dvorište. Sklop građevine koriste tri srednje škole iz Daruvara, a projektom je predviđena dogradnja zgrade tri srednje škole, bruto razvijene površine  1.877,68 m2, energetska obnova postojećih građevina te opremanje i uređenje okoliša.

III. Osnovna škola Bjelovar

Postojeća zgrada III. Osnovne škole Bjelovar smještena je na k.č. br. 5351/1 k.o. Bjelovar, a obuhvaća školsku zgradu i dvorište. Projektom je predviđena izgradnja nove dvodijelne školsko sportske dvorane, bruto razvijene površine 1.334,42 m2, te opremanje i uređenje okoliša.

PRIJEDLOG POSTUPKA ODABIRA PRIVATNOG PARTNERA

ograničeni postupak javne nabave

PROCIJENJENA KAPITALNA VRIJEDNOST PROJEKTA

116.000.000,00 kn

OČEKIVANO RAZDOBLJE TRAJANJA UGOVORA

27 godina

*Sukladno Uredbi o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 88/12) i Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 15/15)

Osoba zadužena za koordinaciju ispred CEI-a: Vedran Vucelić, voditelj JPP projekata

Agencija za investicije i konkurentnost objavljuje informaciju o namjeri provedbe projekta, sukladno članku 7. stavku 3. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“, broj 78/12, 152/14), na svojim internet stranicama, s ciljem upoznavanja tržišta o potencijalnim JPP projektima.