Ponovljen postupak javne nabave za Neuropsihijatrijsku bolnicu "Dr.Ivan Barbot" u Popovači

Isteklo (- - -)

Postupak za Popovaču provodio se u dvije faze:

Prva faza – iskaz interesa odnosno dostava zahtjeva za sudjelovanje zainteresiranih gospodarskih subjekata u kojoj se ocjenjivala sposobnost gospodarskih subjekata (pravna, tehnička i financijska sposobnost), te postoje li razlozi za eventualno isključenje (npr. kažnjavanost, porezni dug i sl.).

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje bio je  15. srpnja 2013.

Do krajnjeg roka za dostavu zahtjeva, pristigla su 4 zahtjeva za sudjelovanje, i to:

1. STRABAG AG, Austrija,

2. ZAGORJE TEHNOBETON d.d., Varaždin

3. TEHNIKA d.d., Zagreb,

4. KAMGRAD d.o.o., Zagreb.

Nakon pregleda i ocjene dostavljenih zahtjeva gospodarskom subjektu STRABAG AG, Austrija dostavljena je odluka o nedopustivost sudjelovanja jer isti nije dokazao da ne postoje razlozi isključenja,te nije pozvan u drugi krug, odnosno na dostavu ponuda. Ostala tri gospodarska subjekta pozvana su u drugi krug.

Druga faza – poziv na dostavu ponuda upućen je dana 30. srpnja 2013. tvrtkama ZAGORJE TEHNOBETON d.d., Varaždin TEHNIKA d.d., Zagreb te KAMGRAD d.o.o., Zagreb.

Rok za dostavu ponuda bio je do 16.10.2013.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda te je CEI istog dana donio odluku o poništenju predmetnog postupka.

CEI je 22. listopada 2013. godine ponovno pokrenuo postupak javne nabave.

Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje biti će do 26.11.2013.