Poziv na dostavu ponuda (bagatelna nabava)

Isteklo (26.09.2014, 16:44 - 10.10.2014, 10:00)

Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i stalni pristup internetu

Dokumentacija

PRVA IZMJENA

Prvo objašnjenje