JPP projekt Neuropsihijatrijska bolnica "Dr.Ivan Barbot" u Popovači

Isteklo (- - 02.07.2013, 00:00)

Naručitelj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Oznaka/broj 2013/S 002-0049168
Naziv Financiranje, rekonstrukcija, dogradnja, opremanje, održavanje i upravljanje Neuropsihijatrijskom bolnicom „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači po modelu ugovorno javno-privatnog partnerstva.
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 79993000-1 Usluge upravljanja zgradama i objektima
Vrsta postupka Ograničeni postupak
Proc.vrijed. 193.304.808,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 2.7.2013 13:00
Datum objave 29.5.2013
Datum slanja 28.5.2013
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne

Pdf.

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH!

Sve izmjene i dopune dokumentacije kao i dodatna objašnjenja biti će dostupna na navedenim stranicama, te je preporuka da se registrirate kako bi pravodobno dobili sve informacije vezane uz ovaj postupak.