Poziv na nadmetanje

Isteklo (14.02.2014, 00:00 - 27.03.2014, 00:00)

Naručitelj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Oznaka/broj 2014/S 002-0007552
Naziv Nabava savjetodavnih usluga za pripremu prijedloga projekta JPP-a, ugovaranje projekta JPP-a te upravljanje ugovorom o JPP-u za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Klinički bolnički centar Rijeka"
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71318000-0 Tehničke savjetodavne usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 3.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 27.3.2014 13:00
Datum objave 14.2.2014
Datum slanja 13.2.2014
Zakon ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Ne

pdf.

 

Zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH!

Sve izmjene i dopune dokumentacije kao i dodatna objašnjenja biti će dostupna na navedenim stranicama, te je preporuka da se registrirate kako bi pravodobno dobili sve informacije vezane uz ovaj postupak.