Javno-privatno partnerstvo

Model JPP-a

U posljednje 23 godine JPP se snažno razvija u Europi, a u zadnjih 10 godina i u svijetu. Gotovo da nema razvijene zemlje ili zemlje u razvoju koja nije uvela JPP. 

Jedna od osnovnih smjernica politike Vlade Republike Hrvatske je ostvarenje gospodarskog rasta Republike Hrvatske pokretanjem novog investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj u mandatu od 2012. - 2015. godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je u travnju 2012. godine Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno - privatnog partnerstva (JPP), ukupne kapitalne vrijednosti od preko2 milijarde €.

JPP model nikad nije sam po sebi imperativ. JPP je prije svega procedura u okviru koje se dubinskom analizom projekta utvrđuje koji model isporuke poreznim obveznicima isporučuje veću vrijednost za novac – tradicionalni ili JPP. U JPP projekte ne ulazi se ukoliko nije povoljniji u odnosu na tradicionalan model. Pritom, povoljnost znači dodanu vrijednost za javni sektor i dugoročne uštede za porezne obveznike. Taj pristup je društveno opravdan i ekonomski racionalan. Hrvatska ima najbolji institucionalni i zakonodavni okvir te je svrstana na prvo mjesto od 25 zemalja jugoistočne i istočne Europe.

Od tada smo napravili značajna unapređenja ovih okvira što daje veliku sigurnost investitorima prilikom ulaska u JPP projekte i doprinosi ukupnoj atraktivnosti Hrvatske za ulaganje u projekte javne infrastrukture.

Javno-privatna partnerstva i CEI

Sukladno Zakonu o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 25/12, 120/12), Centar za praćenje praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija  zadužen je za  pripremu prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, predlaganje projekta javno-privatnog partnerstva, provedbu postupaka odabira privatnog partnera, sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu i/ili provedbu projekata javno-privatnog partnerstva i obavljanje drugih poslova po nalogu Vlade Republike Hrvatske u okviru djelatnosti Centra.

AKTUALNI PROJEKTI

Trg pravde u Zagrebu
Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot" u Popovači
Istarska županija i Grad Poreč - škole
Varaždinska županija - škole
Opća bolnica Varaždin
Koprivnica - škole
Bjelovarsko-bilogorska županija - škole

INFORMACIJE O NAMJERI PROVEDBE PROJEKTA

Bjelovarsko-bilogorska županija - škole

PREGLED DINAMIKE JPP PROJEKATA

GRUPIRANJE PROJEKATA JPP-a

PROJEKTI JPP-a u PRIPREMI

Projekti javnog privatnog partnerstva u svijetu