Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost

NKT ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost i zaduženo je za provedbu politike energetske učinkovitosti.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) predstavlja krovno tijelo zaduženo za planiranje koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj i djeluje unutar Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI).

NKT ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost koja raspolaže informacijama o svim aktivnostima iz područja energetske učinkovitosti u RH te ima bazu podataka s ostvarenim uštedama koja je ključan alat za izvještavanje i definiranje novog ciklusa mjera potrebnih za ostvarivanje nacionalnog cilja ušteda energije.

Glavne aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost - NKT su:

 

Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti - NAPEnU izrađuje Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost za Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, uz koordinaciju i suradnju s više od 180 drugih institucija.

Nacionalno koordinacijsko tijelo je također razvilo Nacionalni sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMIV). Njime se pratiprovedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova.  Nacionalni sustav SMIV koriste tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i tvrtke koje sklapaju ugovore o energetskom učinku te pružatelji subvencija. To znači da su sve tvrtke koje provedu neku mjeru 'ESCO' principom obvezne izvijestiti Nacionalno koordinacijsko tijelo kako bi njihova ušteda bila zabilježena u SMIVu. Osposobljavanje ovog sustava omogućilo je da se po prvi puta planovi mogu usporediti sa stvarno ostvarenim rezultatima.

Nacionalni portal energetske učinkovitosti objavljen u svibnju 2016. godine izrađen je od strane Nacionalnog koordinacijskog tijela sa svrhom kreiranja središnjeg mjesta za informiranje o  aktivnostima, savjetima, događanjima, projektima, natječajima, zakonima i novostima u području energetske učinkovitosti u Hrvatskoj.

Trenutne aktivnosti Nacinalnog koordinacijskog tijela uključuju pokretanje Mreže industrijske energetske efikasnosti - MIEE, u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar (EIHP). Mreža industrijske energetske efikasnosti zamišljena je kao nacionalna mreža za komunikaciju i provedbu energetske učinkovitosti u gospodarstvu (u poduzećima i industriji) u Republici Hrvatskoj. Osnovni je cilj poboljšati svijest i znanje vodstva industrijskih poduzeća i zaposlenika kako bi se iskoristili cjelokupni potencijali ostvarivih mjera energetskih ušteda. Na ovaj će se način istodobno stvoriti i opsežna baza podataka o potrošnji energije u industriji te će se razviti indikatori koji će služiti za benchmarking s poduzećima iz iste grane u Hrvatskoj, ali i u EU. Ideja mreže je povezivanje potrošača energije, stručnjaka, državnih institucija, zainteresiranih strana u funkcionalnu strukturu koja za cilj ima poboljšanje racionalnog korištenja energije.

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje i u nizu Europskih projekata, bilo kao partner i izvršitelj projekata ili kao korisnik sredstava, odnosno određenih ishoda pojedinih projekata. Projekte u kojima trenutno sudjeluje NKT možete pronaći ovdje.