Nacionalno koordinacijsko tijelo

PROPISI

zenu             Zakon o energetskoj učinkovitosti

eed                 Direktiva o energetskoj učinkovitosti

uredba        Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru

smiv               Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

pravilnik   Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u
                                               postupcima javne nabave

eco label    Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU ECOLABEL

eco-dizajn Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn prouzvoda povezanih s energijom

isge                Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

PRAVILNIK   Pravilnik o energetskom pregledu za velika podzeća

PLANOVI I STRATEŠKI DOKUMENTI

3. napenu   3. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

2. napenu   2. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

1. napenu   1. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

nzeB              Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine

STRATEGIJA  Strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH

PROGRAMI

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015.

Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014.-2020.

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od razdoblje 2014.-2020.

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014.-2020.

IZVJEŠĆA

2013. Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti

2014. Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti (u sklopu 3. NAPEnU)

2015. Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti

2016. Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti

VODIČI i PRIRUČNICI

Vodič za gospodarstvo

Priručnik za korisnike SMIV

Upute za izradu planova energetske učinkovitosti

BROŠURE

Energetska učinkovitost u Republici Hrvatskoj