Projekti

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost sudjeluje i u nizu Europskih projekata, bilo kao partner i izvršitelj projekata ili kao korisnik sredstava, odnosno određenih ishoda pojedinih projekata. NKT trenutno sudjeluje u dva projekta kao ravnopravni partner, direktno uključen u sve procese projekta, te se i dalje prijavljuje na otvorene pozive. Projekti u kojima NKT sudjeluje kao partner:

 

SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies

Projekt „SUPPORT“ je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE.
Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti.

Trajanje: 2017. – 2021.

U projektu uz Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna agencija IRENA.

 

PUBLENEF - Supporting PUBLic authorities for implementing ENergy EFficiency policies

Projekt “PUBLENEF” usmjeren je na implementiranje učinkovitih i energetski održivih politika u Državama članicama te pružanje potpore u provođenju procesa istaknutih kao najbolje prakse na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Trajanje: veljača 2016. – siječanj 2019.

Specifični ciljevi PUBLENEFa vezani su uz detektiranje postojećih mehanizama implementiranja politika energetske učinkovitosti u europskim zemljama, regijama i gradovima te jačanje međunarodne suradnje relevantnih državnih institucija zaduženih za kreiranje i provođenje energetskih politika uz razvoj alata koji će im pomoći u praćenju i implementiranju.

Projekt je podržan od strane Europske komisije kroz program Obzor 2020.