BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA I MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA DALI SU SUGLASNOST ZA PROJEKT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA „BJELOVAR-ŠKOLE“

Datum objave: 04.07.2014

Župan Bjelovarsko – bilogorske županije gosp. Damir Bajs sa suradnicima, dogradonačelnica Grada Bjelovara gđa. Lidija Novosel i gosp. Krešimir Katranček voditelj projekata u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) su dana 17. lipnja 2014. na održanoj tiskovnoj konferenciji u Bjelovaru najavili projekt javno-privatnog partnerstva „Bjelovar-škole“ na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijavljeni su slijedeći pojedini projekti: Gimnazija Bjelovar, Gimnazija Daruvar, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, Zgrada četiri srednje škole u Bjelovaru, Osnovna škola Rovišće – Područna škola Predavac, Osnovna škola Velika Pisanica, Osnovna škola Čazma, Osnovna škola Mirka Pereša Kapela, Osnovna škola Dežanovac, Osnovna škola Hercegovac, III. osnovna škola Bjelovar i IV. osnovna škola Bjelovar. Svi navedeni projekti objedinjeni su u jedan zajednički projekt pod nazivom „Bjelovar – škole“. Ukupna procijenjena kapitalna vrijednost tako objedinjenog projekta iznosi cca 160 milijuna kuna.

Temeljem Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i Zakona o CEI-u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) te Bjelovarsko-bilogorska županija dali su suglasnost CEI-u za grupiranje pojedinih projekata u jedinstveni projekt „Bjelovar – škole“ za pripremu i provedbu tog projekta.

Nakon dostave potrebne dokumentacije od strane Bjelovarsko-bilogorske županije i MZOS-a, CEI će izraditi Komparator troškova javnog sektora (KTJS), te će isti prezentirati i dostaviti BBŽ i MZOS na suglasnost.
Po odobrenju KTJS od strane Bjelovarsko-bilogorske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta CEI će provesti javno nadmetanje za odabir privatnog partnera. Po odabiru privatnog partnera MZOS će sa istim potpisati JPP ugovor na 25 godina.

Za primjenu navedenog modela na području školstva Vlada Republike Hrvatske donijela je okvirni sporazum koji definira program JPP-a po kojem MZOS financira projekt u iznosu od 55 posto od ukupnog iznosa projekta, županija u kojoj se objekti grade ili nadograđuju financira sa 35 posto, dok jedinice lokalne samouprave financiraju 10 posto iznosa projekta.

Početak radova dogradnje ili izgradnje na svim navedenim školama, ukoliko se sve prethodno zadovolji mogu se očekivati tijekom 2015. godine.

Po ishođenju akta o uporabi izgrađenih građevina škola CEI nadalje prati provedbu projekta, poštuju li se svi ugovorom utvrđeni standardi i kvaliteta usluga. Po isteku ugovornog perioda izgrađene škole, zajedno sa pripadajućim zemljištem, vraćaju se u vlasništvo javnog partnera.