CEI javnosti predstavio Nacionalni Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije - SMIV

Datum objave: 03.11.2014

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak sudjelovao je na predstavljanju Sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV), nakon čega je zajedno s predsjednikom Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Josipom Borakom te fond menadžerom Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu Johannesom  Elleom, potpisao Sporazum o primopredaji platforme za praćenje i verifikaciju energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo gospodarstva imenovalo je Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija operativnim voditeljem projekta u ime Ministarstva, a projekt izrade SMIV-a kroz projekt "Regionalna suradnja na uspostavi platformi za praćenje energetske učinkovitosti" provelo je Njemačko društvo za međunarodnu suradnju GIZ.
Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije koristit će tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, pružatelji energetskih usluga, davatelji subvencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za unos svih planova i mjera energetske učinkovitosti. Nacionalnim sustavom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda pratit će se provedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje (kućanstva, uslužni, promet, industrija) kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema nacionalnim i lokalnim planovima.
„Hrvatskoj, kao zemlji članici Europske unije službena je obveza ispuniti 20 % ušteda, što će Hrvatska do 2020. godine i postići. Proteklih se godina puno pričalo o projektima energetske učinkovitosti, ali nedostajali su temelji. Ove smo godine te temelje i postavili: donesen je Zakon o energetskoj učinkovitosti, napravljen je Nacionalni akcijski plan koji  sadrži konkretne mjere za postizanje ušteda u naredne tri godine, revidiraju se stari pravilnici i uredbe, a uređen je i sustav planiranja od lokalne do nacionalne razine, prema kojem će se precizno znati kojih je to dvjestotinjak institucija koje su obveznici provedbe politike energetske učinkovitosti“, rekao je ministar Vrdoljak.
Vrdoljak je također naglasio kako su usvajanjem Zakona o energetskoj učinkovitosti stvoreni uvjeti za razvoj tržišta energetske učinkovitosti, ali i da se za investicije u državnu imovinu koristi privatni kapital, da se lakše sklapaju ugovori za ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada, te da se svime time pokreće investicijski ciklus, zapošljavanje te time i ukupan gospodarski rast.

„Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) omogućit će nam jasan prikaz svih mjera koje se provode u energetskoj učinkovitosti: pratit ćemo koliko napredujemo s ciljem, koliko ozbiljno planiramo i što je potrebno mijenjati“, naglasio je ministar.
„Republika Hrvatska je prva zemlja u regiji koja je pustila u rad operativnu verziju Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, te kao takva služi kao primjer drugim zemljama“, zaključio je ministar Vrdoljak.

CEI je prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti ima ulogu Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost i zaduženo je za planiranje, koordinaciju provedbe i izvještavanje o provedbi politike energetske učinkovitosti u RH.

Prezentacije s događanja možete pronaći ovdje.

Obavijest u medijima: vecernji list, liderpress, hrt, poslovni.hr, republika.eu, mingo.hr