CEI sudjelovao na predstavljanju projekta Geothermae Draškovec

U Prelogu je 16. studenoga održana konferencija za medije na temu upoznavanja javnosti sa trenutnim statusom projekta Geothermae Draškovec.

Datum objave: 18.11.2016

U Prelogu je 16. studenoga održana konferencija za medije na temu upoznavanja javnosti sa trenutnim statusom projekta Geothermae Draškovec.

Radi se o projektu koji se temelji na iskorištavanju energije geotermalnih bušotina u Draškovcu kod Preloga (Međimurje). Projektom je predviđeno iskorištavanje geotermalnih podzemnih voda, plina metana koji se javlja kao nusprodukt  eksploatacije istih, proizvodnja električne energije, te iskorištavanje sekundarnih termalnih voda za potrebe budućeg turističkog sadržaja (vodeni park) i za navodnjavanje poljoprivrednih površina u staklenicima.

Na inicijativu CEI-a projekt je u kolovozu 2016. uvršten na Listu strateških projekata Vlade RH. Nadalje, predsjednik Uprave CEI, mr.sc. Boris Draženović, od strane Vlade RH imenovan je za voditelja Operativne skupine za pripremu i provedbu projekta.

Osim domaćina, gradonačelnika Grada Preloga gosp. Kolarek Ljubomira, na konferenciji je sudjelovao i direktor projekta dr.sc. Danijel Kušljić, predstavnici CEI-a (predsjednik Uprave i Voditelj Sektora investicija gosp. Aleksander Sauha), te članovi tima projekta.