Demantij na članak "Besmislena agencija"

Demantij na članak  „Besmislena agencija TROŠAK: 27 milijuna dali smo  jednom konzultantu UČINAK: Ni jedan posao još nije ni započet“  objavljen na naslovnoj strani, te stranicama 6. i 7. tiskanog izdanja Slobodne Dalmacije od  24. travnja 2017. godine, autora Vinka Vukovića

Datum objave: 27.04.2017

U nastavku možete preuzeti demantij na članak "Besmislena agencija" objavljen  u Slobodnoj Dalmaciji od  24. travnja 2017. godine, autora Vinka Vukovića

Preuzmi