Istekao rok za dostavu ponuda u postupku nabave savjetodavnih usluga

Datum objave: 20.03.2015

Dana 20. ožujka 2015. godine u 13 sati istekao je rok za dostavu ponuda u postupku nabave savjetodavnih usluga za realizaciju Okvirnog programa Vlade Republike Hrvatske „izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina u Republici Hrvatskoj“ prema ugovornom obliku javno privatnog partnerstva (JPP).

Do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene su tri (3) ponuda, a sada slijedi pregled i ocjena pristiglih ponuda.

Namjera naručitelja je sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata na razdoblje od četiri godine, a predviđeni broj pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi koji se namjeravaju sklopiti je 20 za ukupno 174 projekta iz domene Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva kulture, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa te iz ostalih resora.