Istekao rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupku izbora privatnog partnera u projektu javno-privatnog partnerstva „Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot“ u Popovači

Dana 13. travnja 2015. godine u 13:00 sati istekao je rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku odabira privatnog partnera za projekt javno-privatnog partnerstva Neuropsihijatrjska bolnica "Dr. Ivan Barbot"  Popovača

Datum objave: 13.04.2015

 

Dana 13. travnja 2015. godine u 13:00 sati istekao je rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku odabira privatnog partnera za pružanje usluga koje obuhvaćaju financiranje, rekonstrukciju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje Zavodom za forenzičku psihijatriju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači po modelu ugovorno javno-privatnog partnerstva. Nakon pregleda i ocijene zahtjeva za sudjelovanje slijedi drugi stupanj u kojem će naručitelj odabranim natjecateljima poslati pisani poziv na dostavu ponuda.

Projekt javno-privatnog partnerstva „Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača “ pokrenut je sa svrhom poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga kreiranjem dodatnog prostora za pacijente i osoblje kroz rekonstrukciju i nadogradnju objekata bolnice i zdravstvenih prostora. Projektom je  predviđena rekonstrukcija Zavoda za forenzičku psihijatriju ukupne bruto razvijene površine 5.266,00 m², i dogradnja Zavoda za forenzičku psihijatriju ukupne bruto razvijene površine 11.091,00 m². Ukupna bruto razvijena površina zahvaćena JPP projektom iznosi 16.357,00 m².Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, privatni će partner preuzeti obvezu financiranja, projektiranja, rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje, opremanja, održavanja i upravljanja Neuropsihijatrijskom bolnicom „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači., a razdoblje trajanja ugovora iznosi 27 godina (2 godine pripreme i građenja te 25 godina održavanja i pružanja usluga).

Procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi 124.490.305,46 kn (bez PDV-a), dok je procijenjena vrijednost javne nabave sadašnja vrijednost naknade koja proizlazi iz izračuna ukupnih životnih troškova po tradicionalnom (proračunskom) modelu u ugovorenom razdoblju, iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora u iznosu od 184.512.001,60 kn (bez PDV-a).