Josip Borak - novi predsjednik Upravnog odbora CEI-a

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 115. sjednice donijela je rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Josipa Boraka te ga imenovala novim predsjednikom Upravnog odbora Centra.

Datum objave: 12.09.2013

Josip Borak u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija do sad je obnašao dužnost člana Uprave zaduženog za sektor Javno - privatnog partnerstva.

Karijeru je započeo u 2005. godine u Agenciji za razvoj Varaždinske županije na mjestu Voditelja provedbe Regionalnog operativnog programa, gdje je bio zadužen za izradu mjera, prioriteta i ciljeva razvoja Varaždinske županije.
2009. godine postaje član Uprave Agencije za razvoj Varaždinske županije. Radi na izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, a godinu dana kasnije postaje direktor Agencije. Tijekom rada u Agenciji sudjelovao je u izradi i provedbi više od 50 projekta.

Agencija je proglašena među 3 najbolje u Republici Hrvatskoj po broju prijavljenih i odobrenih projekta.