Konferencija "Greenfield investicije: Kako snovi postaju stvarnost" u Medulinu

Dana 24. i 25. ožujka 2017. predsjednik Uprave mr.sc. Boris Draženović sudjelovao je, kao jedan od panelista, na 1. međunarodnoj konferenciji Greenfield investicije u Hrvatskoj u organizaciji poslovnog tjednika Lider.

Datum objave: 25.04.2017

Dana 24. i 25. ožujka 2017. predsjednik Uprave mr.sc. Boris Draženović sudjelovao je, kao jedan od panelista, na 1. međunarodnoj konferenciji Greenfield investicije u Hrvatskoj u organizaciji poslovnog tjednika Lider.

Pri tome je iznio mogućnosti za realizaciju novih projekata putem modela javno-privatnog partnerstva koji trenutno u Hrvatskoj čeka na 'zeleno svijetlo' Vlade RH o nastavku realizacije navedene vrste investicijskih projekata. Mogućnosti su velike kao i interes javnog i privatnog sektora, tim više što projekti javno-privatnog partnerstva, ukoliko su pripremljeni u potpunosti u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i preporukama EK, ne predstavljaju povećanje javnog duga države.