Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

Datum objave: 03.04.2015

Ministarstvo gospodarstva je 30. ožujka 2015. otvorilo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije sa zainteresiranom javnošću koje će trajati do 14. travnja 2015. Sve zainteresirane upućujemo na stranice Ministarstva gospodarstva.