Novi Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2013. - 2014.

U godinu dana prikupljeni su svi podaci nužni za što uspješnije provođenje ovog modela obnove. Izrađena je prva baza zgrada, riješene su zakonodavne i administrativne barijere, raspisani prvi postupci nabave, objedinjeni energetski pregledi i certificiranja, započeta obnova na pet školskih objekata u vrijednosti od 16,8 milijuna kuna.

Datum objave: 01.08.2013

Na osnovu svih prikupljenih podataka koji su iskorišteni u pripremi prijedloga Programa za period 2013./2014., zaključeno je kako je za provedbu i maksimalnu iskoristivost Programa potrebno uključiti tijela kao što su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te institucije kao što je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)  koja operativno može provoditi program s obzirom na raspoloživost resursa i dosadašnja iskustva na raznim projektima u građevinskom sektoru.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kao nadležno tijelo je u suradnji s CEI, te APN-om, FZOEU, HBOR-om i HAMAG INEVST-om u protekla je dva mjeseca radio na pripremi prijenosa provedbenih aktivnosti, a 01. kolovoza 2013. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energijeu neposrednoj potrošnji (ZUKE) po kojoj je za provedbu Programa 2013./2014. APN imenovan kao provedbeno tijelo koje će u ime i za račun izvanproračunskih korisnika državnog proračuna provoditi postupke javne nabave za energetsku uslugu.

CEI - Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost

CEI će u nastavku kao Nacionalno koordinacijsko tijelo (sukladno 2.Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti u RH) biti zadužen za nadzor i koordinaciju provedbe svih mjera koje provedu druge institucije i tvrtke, vođenje informacijskih sustava za gospodarenje energijom u javnom sektoru kao i za praćenje i verifikaciju ostvarenih ušteda, a što je sukladno nacionalnoj strategiji poboljšanja eneregetske učinkovitosti u RH.