Obilježen početak rudarsko-remontnih radovi na eksploatacijskom polju Grubišno Polje

Podzemno skladište plina d.o.o. započelo radove na eksploatacijskom polju Grubišno Polje.

Datum objave: 14.11.2014

CEI je sudjelovao na svečanom obilježavanju početka rudarsko-remontnih radovi društva Podzemno skladište plina d.o.o. na eksploatacijskom polju Grubišno Polje.

Navedeni radovi vrijedni su približno 30 milijuna kuna te su preduvjet realizacije I. faze, odnosno izgradnje budućeg vršnog skladišta plina Grubišno polje.