Objavljen Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća

Datum objave: 17.11.2015

Dana 11.11.2015. objavljen je Pravilnik o  energetskom pregledu za velika poduzeća. Pravilnik možete pronaći na linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2340.html