Održan radni sastanak sa predstavnicima mirovinskih fondova

Dana 17. srpnja 2014. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima mirovinskih fondova.

Datum objave: 17.07.2014

Dana 17. srpnja 2014. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima mirovinskih fondova, kao potencijalnim ulagačima na tržištu JPP-a, te su im predstavljeni projekti javno-privatnog partnerstva u tijeku, kao i zakonska regulativa. Trenutno je u Republici Hrvatskoj aktivno 25 projekata javno-privatnog partnerstva, od kojih je 13 u operativnoj fazi, jedan je projekt u fazi građenja, jedan u postupku javne nabave, te devet u visokoj fazi pripreme, ukupne kapitalne vrijednosti projekata nešto više od jedne milijarde eura.

S obzirom da se u sljedećih tri do pet godina očekuje rast tržišta javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj, posebice u sektoru ekologije, prometa, telekomunikacija, zdravstva i javne rasvjete, mirovinski fondovi pokazali su zanimanje za projekte javno-privatnog partnerstva, kao i interes te spremnost za ulaganje u objekte javne namjene. U cilju provedbe postojećih projekata, i ostvarivanju planiranog volumena novih, razmatra se mogućnost i provedba usklađivanja propisa koji bi omogućili i mirovinskim fondovima ulazak na tržište javno-privatnog partnerstva.