Održana radionica EU projekta SUPPORT u kojem CEI sudjeluje kao partner

RENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je 13. lipnja 2017. u Rovinju organizirala Radionicu EU projekta SUPPORT, kojemu je glavni cilj da poboljšanjem koordinacije instrumenata energetske politike i promoviranjem učinkovitijeg korištenja mogućnosti financiranja pomaže jedinicama lokalne samouprave u implementaciji održivih modela upravljanja energijom.

Datum objave: 26.06.2017

Događaj je otvorio gospodin Valerio Drandić, ovlaštenik Župana Istarske županije Valtera Flega, a uvodno izlaganje u projekt SUPPORT imao je Valter Poropat, direktor IRENA-e.

Predstavnici CEI-a održali su predavanje o Godišnjim i Akcijskim planovima energetske učinkovitosti.

Na radionici su osim IRENA-e i CEI-a koji sudjeluju kao partneri na projektu SUPPORT, gostovali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te APN-a, Agencije za promet nekretninama. Gostujući prezentatori su predstavili provedbe mjera EE i predstojeće moguće natječaje u djelokrugu njihovih ministarstva/agencija.

Radionica je bila prvenstveno namijenjena istarskim jedinicama lokalnih samouprava, te su se na njoj prisustvovali predstavnici svih istarskih gradova. Nakon prezentacija, organizatori su u otvorenoj diskusiji raspravljali sa sudionicima radionice o energetskoj učinkovitost u Istarskoj županiji, izradi akcijskih planova energetske učinkovitosti na lokalnoj/regionalnoj razini, identifikaciji prepreka koje nastaju pri korištenju ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) sredstava te povećanju informacija o mogućnostima i procedurama korištenja ERDF sredstava, jačanju kapaciteta javnih vlasti usmjerenih na korištenje ERDF sredstava te prijedlozima vezanima uz reviziju OP Konkurentnost i kohezija - prioritet 4c što je jedan od pod-ciljeva projekta SUPPORT.