Održana regionalna radionica u Osijeku

Dana 23.1.2015. godine u Osijeku je održana regionalna radionica "Provedba politike energetske učinkovitosti i predstavljanje Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije"

Datum objave: 30.01.2015

Uz predstavnike Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost koji su predstavili Zakon o energetskoj učinkovitosti, Treći nacionalni akcijski plani i SMIV sudjelovali su i predavači iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na radionici su sudjelovali predstavnici velikih gradova i županija iz Slavonije.

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije koristit će tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, pružatelji energetskih usluga, davatelji subvencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za unos svih planova i mjera energetske učinkovitosti. Nacionalnim sustavom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda pratit će se provedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje (kućanstva, uslužni, promet, industrija) kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema nacionalnim i lokalnim planovima.