Održana završna konferencija projekta multEE

Datum objave: 07.07.2017

U Beču je 29.6.2017. održana završna konferencija projekta multiEE, financiranog od strane okvirnog programa Europske komisije Obzor 2020. Konferenciju je organizirao Konzorcija europskog projekta multiEE u suradnji s Tajništvom Energetske zajednice (Energy Community Secretariat).

Projekt multEE – potpora višerazinskom upravljanju energetske učinkovitosti cilja na poboljšanje dosljednosti i kvalitete planiranja i provedbe politika energetske učinkovitosti. S GIZ-om kao koordinatorom preko Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu, multEE je ujedinio deset partnera iz devet europskih zemalja i integrirao vodeće institucije koje su aktivne u istraživanju, razvoju politika i samoj provedbi energetske učinkovitosti. Konferencija je bila organizirana zajedno s trogodišnjim sastankom Koordinacijske skupine za energetsku učinkovitost Energetske zajednice, koja okuplja EU i njezine susjede u svrhu doprinosa paneuropskom tržištu energijom.

Konferenciji su doprinjeli i predstavnici CEI-a, u vođenju rasprave na jednom od 9 stolova na konferenciji, te kao članovi panela.