Otvoreno javno savjetovanje o Nacionalnom okviru politike o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Otvoreno javno savjetovanje o Nacionalnom okviru politike (NOP) za implementaciju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Datum objave: 16.07.2015

Dana 15. srpnja Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture otvorilo je javno savjetovanje o NOP-u na središnjem portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - „e-Savjetovanja“ Vlade Republike Hrvatske, a kojemu možete pristupiti putem linka:  e-Savjetovanja.

Ovim putem Vas pozivamo da sve komentare, prijedloge i sugestije ostavite do 15. kolovoza do kada traje javna rasprava, a Samostalni odjel za europske poslove Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture će do 1. listopada obaviti analizu dostavljenih komentara te uputiti NOP u daljnju proceduru.

Sve upite možete poslati na adresu elektroničke pošte: europski.poslovi@mppi.hr