Pokrenut postupak javne nabave za izbor privatnog partnera u projektu javno-privatnog partnerstva "Grad Koprivnica - škole"

CEI je dana 17. ožujka 2015. godine pokrenuo postupak odabira privatnog partnera u projektu javno-privatnog partnerstva "Grad Koprivnica - škole". Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 27. travnja 2015. godine do 13:00 sati.

Datum objave: 18.03.2015

Osnovni podaci o projektu

Projekt javno-privatnog partnerstva „Grad Koprivnica – škole“ pokrenut je sa svrhom stvaranja uvjeta za održavanje jednosmjenske nastave u osnovnim školama i stvaranjem uvjeta za kvalitetnije obrazovanje. Cilj ovog projekta je izgradnja, dogradnja odnosno rekonstrukcija osnovnih škola i umjetničke škole, i to sljedećih sadržaja:

Predviđena je rekonstrukcija postojeće zgrade škole i izgradnja dvodijelne sportske dvorane, sve u konceptu energetske učinkovitosti te uređenje vanjskih sportskih terena, zelenih površina, prometni površina, parkirališta i ostalog uređenja okoliša zgrade.

Predviđena je Izgradnja škole i dvodijelne sportske dvorane, sve u konceptu energetske učinkovitosti te uređenje vanjskih sportskih terena, zelenih površina, parkirališta i  ostalog uređenja okoliša zgrade.

Predviđena je rekonstrukcija postojeće zgrade škole, izgradnja-dogradnja nove zgrade škole i rekonstrukcija Sinagoge, sve u konceptu energetske učinkovitosti te uređenje zelenih površina, prometnih površina i ostalog uređenja okoliša zgrade.

Vrijednost projekta

Procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi oko 100 milijuna kuna.

Poziv na nadmetanje

CEI je svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu dana 17. ožujka 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio Poziv na nadmetanje, oznake i broja objave 2015/S 002-0011154, kao i u Dodatku u službenom listu Europske unije, TED-u, za odabir privatnog partnera za  financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, opremanje, održavanje i upravljanje građevinama - Osnovnom školom Đure Estera, Umjetničkom školom Fortunata Pintarića te Osnovnom školom Podolice u gradu Koprivnici po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu dokumentaciju za nadmetanje preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (slijedi poveznicu), a  svoje zahtjeve za sudjelovanje mogu dostaviti najkasnije do 27. travnja 2015. godine do 13:00 sati na adresu Naručitelja, ili elektronički, putem servisa Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Nakon zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje, sposobni natjecatelji bit će pozvani u drugi stupanj nadmetanja pozivom na dostavu ponuda.