Pokrenut postupak za odabir privatnog partnera za JPP projekt Istarska županija i Grad Poreč - Škole

Datum objave: 17.07.2014

Sukladno Okvirnom programu izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 19. travnja 2012. utvrđena je potreba i način financiranja izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije građevina u području školstva. Okvirnim programom propisana je struktura JPP naknade za projekte škologradnje na sljedeći način:

- 55% JPP naknade financira se iz državnog proračuna
- 35% JPP naknade financira se iz županijskog proračuna
- 10% JPP naknade financira se iz lokalnog proračuna

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (dalje u tekstu: CEI) sklopio je dana 3. veljače 2014. s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Istarskom županijom, Gradom Porečom, Gradom Pula i Gradom Buje Sporazum o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva Istarska županija i Grad Poreč – škole (dalje u tekstu: Sporazum). Temeljem Sporazuma Ministarstvo, Županija, Grad Poreč, Grad Pula i Grad Buje ovlastili su CEI da u njihovo ime i račun provede i koordinira sve aktivnosti JPP projekta, sukladno članku 6. ZJPP i članku 6. stavak 5. Zakona o CEI-u.

CEI je kao središnje tijelo za javnu nabavu dana 17. srpnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio Poziv na nadmetanje pod brojem objave 2014/S 002-0034818 i u Službenom listu Europske unije, za odabir privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje školama u Istarskoj županiji i Gradu Poreču po modelu ugovorno javno-privatnog partnerstva.

Natjecatelji mogu svoje zahtjeve za sudjelovanje dostaviti najkasnije do 9. rujna 2014. godine do 13:00 sati na adresu CEI-a, Miramarska 24, 10000 Zagreb.

Ukupna procijenjena vrijednost kapitalnih troškova na navedenim objektima iznosi 145.000.000 kn bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost nabave, odnosno sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova po tradicionalnom modelu u ugovorenom razdoblju iznosi: 271.960.331 kn bez pdv-a.
Sukladno projektu privatan partner ima obavezu u roku od 2 godine za projektiranje i izgradnju navedenih građevina te 25 godina održavanja i upravljanja istim.