Potpisan sporazum o objedinjavanju JPP projekata škologradnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Dana 2. ožujka 2015. godine u Bjelovaru je potpisan Sporazum o objedinjavanju JPP projekata škologradnje u jedinstven JPP projekt.

Datum objave: 05.03.2015

Dana 02. ožujka 2015. godine, u prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru, potpisan je Sporazum o objedinjavanju JPP projekata škologradnje sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije u jedinstveni JPP projekt. Predmetni Sporazum, tom prigodom,  potpisali su prof.dr.sc. Vedran Mornar, ministar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Damir Bajs, dipl. iur., župan Bjelovarsko-bilogorske županije te Antun Korušec, dipl. pol., gradonačelnik Grada Bjelovara.

Projekt predviđa rekonstrukciju i izgradnju ukupno 11 škola, a na njih 8 predviđeno je i podizanje razine energetske učinkovitosti.

Ukupna procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi oko 118 milijuna kuna.

Nakon potpisa Sporazuma, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, u suradnji sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom  i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, nastavlja sa daljnjim aktivnostima na pripremi prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.

Od strane CEI-a, na potpisu Sporazuma bili su prisutni Josip Borak, predsjednik Uprave CEI-a i Boris Draženović iz Sektora javno-privatnog partnerstva.