Potpisan sporazum o realizaciji projekta JPP "Varaždinska županija - škole"

Datum objave: 15.05.2014

Dana 12. svibnja 2014. godine u Županijskoj palači u Varaždinu svečano je potpisan Sporazum o realizaciji projekta Javno-privatnog partnerstva "Varaždinska županija-škole“. Sporazum je sklopljen između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Varaždinske županije, Grada Ivanec, Grada Novi Marof, Općine Martijanec, Općine Sveti Ilija te Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Projekt JPP „Varaždinska županija-škole“ objedinjuje Osnovnu školu Ivana Kukuljevića Sakcinskog u gradu Ivancu; OŠ Novi Marof-područna škola, PŠ Ključ u gradu Novom Marofu; OŠ Vladimira Nazora u općini Sveti Ilija i OŠ Martijanec u općini Martijanec. Strane sporazuma suglasne su da je trajanje JPP projekta određeno Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu na rok od 27 godina odnosno rok pripreme i građenja 2 godine te rok uporabe 25 godina. Zadaća CEI-a je da u ime Ministarstva, županija, Grada Ivanec, grada Novi Marof, Općine Martijanec i Općine Sveti Ilija provede i koordinira sve aktivnosti JPP projekta, sukladno članku 6. Zakona o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“, broj 78/12) i članku 6. stavak 5. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija („Narodne novine“, broj 25/12, 120/12). Procijenjena kapitalna vrijednost projekta je 107.037.904 kn (bez PDV-a).