Predstavljanje projekata javno-privatnog partnerstva u zdravstvu

Datum objave: 16.02.2015

Dana 16. veljače 2015. godine, u organizaciji Centra za paćenje poslovanja energetskog sektora i investicija održano je predstavljanje projekata javno-privatnog partnerstva u zdravstvu – Opća bolnica Varaždin i Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači, povodom skorog raspisa javnog nadmetanja za izbor privatnog partnera. Projekti javno-privatnog partnerstva u zdravstvu vrijedni su gotovo pola milijarde kuna.

Projektom javno-privatnog partnerstva „Opća bolnica Varaždin“ predviđena je dogradnja zgrade kirurgije, kao i adaptacija te sanacija, te dogradnja spojnog hodnika između četiri objekta. Privatni partner opremiti će bolnicu sukladno projektu opreme i troškovnicima, a ukupna bruto površina zahvaćena projektom iznosi 24.572,80 m², dok je procijenjena kapitalna vrijednost projekta gotovo 370 milijuna kuna.

Projektom javno-privatnog partnerstva Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača predviđena je rekonstrukcija i dogradnja Zavoda za forenzičku psihijatriju ukupne bruto površine zahvaćene projektom u iznosu od 16.357,00 m², a procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi gotovo 124,5 milijuna kuna.

Projekte su inicijalno predstavili prim. Siniša Varga, dr. med. dent.,  ministar zdravlja  te predsjednik uprave CEI-a, Josip Borak, dok su detaljnije oko predviđenih zahvata govorili Mladen Smoljanec, sanacijski upravitelj Opće bolnice Varaždin, te prim. Marina Kovač, dr. med., ravnateljica NPB „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači.

Prezentaciji su nazočili doc.dr.sc. Dragan Korolija – Marinić, pomoćnik ministra zdravlja, Predrag Štromar, župan Varaždinske županije, Alan Košić, zamjenik župana Varaždinske županije, te predstavnici Sisačko-moslavačke županije.