Prezentiran sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Održana prezentacija testne verzije SMIV-a kao web aplikacije.

Datum objave: 16.01.2014

Na svojoj sjednici održanoj 4. listopada 2012., Radna grupa za energetsku učinkovitost Energetske zajednice prihvatila je konceptualni plan za ORF-EE projekt pod nazivom "Regionalna suradnja na uspostavi platformi za praćenje energetske učinkovitosti". 18. prosinca 2012. Njemačko Savezno ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj odobrilo je angažman ORF-EE-a u ovom projektu, koji će se provoditi 2 godine (01/2013 - 12/2014).

Razvoj i primjena platforme za mjerenje i verifikaciju energetske učinkovitosti (SMIV – Sustav za mjerenje i verifikaciju) odgovor je na obvezu država Energetske zajednice, kao i država članica Europske unije, da provode odredbe Direktive o energetskoj učinkovitosti te da redovito izvješćuju o provedbi nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti (NAPEnU).  

Ministarstvo gospodarstva, u skladu s 2. NAPEnU kojega je Vlada usvojila u veljači 2013. godine, imenovalo je Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) kao operativnog voditelja projekta u ime Ministarstva. 

 

U četvrtak, 16.1.2014. u postorima Ministarstva gospodarstva održana je prezentacija testne verzije SMIV-a (Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije) kao web aplikacije, odnosno IT alata. Dean Smolar, voditelj Nacionalnog koordinacjskog tijela za energetsku učinkovitost održao je uvodno izlaganje o odgovornosti insitucija i ulozi CEI, a dr.sc. Armin Teskeredžić, voditelj projekta ORF-GIZ održao je prezentaciju testne verzije SMIVa. Nacionalnim sustavom za mjerenje i verifikaciju ušteda pratit će se izvršenje projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima (zgradarstvo, promet, industrija...) kao i realizacija ušteda energije i stakleničkih plinova prema Nacionalnim i lokalnim planovima. Prezentcaiji su nadzočili predstavnici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Energetskog instituta Hrvoje Požar, Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvstke i Grada Zagreba.

U narednom razdoblju uključene institucije će testirati i dorađivati sustav što će uvelike doprinjeti kvaliteti konačne verzije web alata.