Priopćenje povodom skorog raspisa javnog nadmetanja - NPB "Dr. Ivan Barbot"

Datum objave: 16.02.2015

Osnovni podaci o projektu Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Projekt javno-privatnog partnerstva „Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača “ pokrenut je sa svrhom poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga kreiranjem dodatnog prostora za pacijente i osoblje kroz rekonstrukciju i nadogradnju objekata bolnice i zdravstvenih prostora. Nakon provedbe projekta, bolnica će biti u stanju pružati veću kvalitetu zdravstvenih usluga, i povećat će svoju konkurentnost u tehnološki novijim i opremljenijim prostorima. Projektom je predviđena predviđena rekonstrukcija Zavoda za forenzičku psihijatriju ukupne bruto razvijene površine 5.266,00 m², i dogradnja Zavoda za forenzičku psihijatriju ukupne bruto razvijene površine 11.091,00 m². Ukupna bruto razvijena površina zahvaćena JPP projektom iznosi 16.357,00 m².

Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, privatni će partner preuzeti obvezu financiranja, projektiranja, rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje, opremanja, održavanja i upravljanja Neuropsihijatrijskom bolnicom „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači., a razdoblje trajanja ugovora iznosi 27 godina (2 godine pripreme i građenja te 25 godina održavanja i pružanja usluga).

Vrijednost projekta

Procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi 124.490.305,46 kn (bez PDV-a), dok je procijenjena vrijednost javne nabave sadašnja vrijednost naknade koja proizlazi iz izračuna ukupnih životnih troškova po tradicionalnom (proračunskom) modelu u ugovorenom razdoblju, iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora u iznosu od 184.512.001,60 kn (bez PDV-a). Sukladno Okvirnom programu izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva, donesenom 19. travnja 2012. godine,  i Zaključkom o izmjenama Okvirnog programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva, donesenom 08. svibnja 2014. godine,  JPP naknadu za projekte iz resora Ministarstva zdravlja u potpunosti (100%) sufinancira Ministarstvo zdravlja.

Dinamika realizacije projekta

            Priprema projekta javno-privatnog partnerstva od strane Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija započela je dostavom Informacije o namjeri provedbe projekta Agenciji za javno-privatno partnerstvo 16. siječnja 2013. godine. Dana 13. veljače 2013. godine sklopljen je Sporazum o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot u Popovači“, između Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljen je Agenciji za javno-privatno partnerstvo 5. ožujka  2013. godine, a isti je odobren 23. svibnja 2013. godine. Prema dinamici projekta, početak uporabe građevina predviđa se za početak 2018. godine.

Poziv na nadmetanje

            Centar će svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu dana u narednih nekoliko dana u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objaviti Poziv na nadmetanje, kao i u Dodatku u službenom listu Europske unije, TED-u, za odabir privatnog partnera za financiranje, rekonstrukciju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje Zavodom za forenzičku psihijatriju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači po modelu javno-privatnog partnerstva.

Nakon zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje, i odluke o sposobnim natjecateljima, slijedi poziv u drugi krug nadmetanja.