Priopćenje povodom skorog raspisa javnog nadmetanja Opća bolnica Varaždin

Datum objave: 16.02.2015

Osnovni podaci o projektu Opća bolnica Varaždin

Projekt javno-privatnog partnerstva „Opća bolnica Varaždin“ započet je sa svrhom poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga kreiranjem dodatnog prostora za pacijente i osoblje kroz rekonstrukciju i nadogradnju objekata bolnice i zdravstvenih prostora. Projektom je predviđena:

Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, privatni će partner preuzeti obvezu financiranja, projektiranja, rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje, opremanja, održavanja i upravljanja zgradom Opće bolnice Varaždin u Varaždinu, a razdoblje trajanja ugovora iznosi 27 godina (2 godine pripreme i građenja te 25 godina održavanja i pružanja usluga).

Vrijednost projekta

Procijenjena kapitalna vrijednost projekta iznosi 369.959.838,16 kn (bez PDV-a), dok je procijenjena vrijednost javne nabave sadašnja vrijednost naknade koja proizlazi iz izračuna ukupnih životnih troškova po tradicionalnom (proračunskom) modelu u ugovorenom razdoblju, iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora u iznosu od 455.358.810,21 kn (bez PDV-a). Sukladno Okvirnom programu izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva, donesenom 19. travnja 2012. godine,  i Zaključkom o izmjenama Okvirnog programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva, donesenom 08. svibnja 2014. godine,  JPP naknadu za projekte iz resora Ministarstva zdravlja u potpunosti (100%) sufinancira Ministarstvo zdravlja.

Dinamika realizacije projekta

Priprema projekta javno-privatnog partnerstva od strane Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija započela je  sklapanjem Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „Opća bolnica Varaždin“, dana 19. svibnja 2014. godine, između Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Ministarstva zdravlja, Opće bolnice Varaždin i Varaždinske županije. Dana 21. svibnja 2014. godine dostavljena je Informacija o namjeri provedbe projekta Agenciji za javno-privatno partnerstvo. Prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljen je Agenciji za javno-privatno partnerstvo 18. prosinca 2014. godine, a isti je odobren 5. veljače 2015. godine. Prema dinamici projekta, početak uporabe građevina predviđa se za početak 2018. godine.

Poziv na nadmetanje

Centar će svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu dana u narednih nekoliko dana u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objaviti Poziv na nadmetanje, kao i u Dodatku u službenom listu Europske unije, TED-u, za odabir privatnog partnera za financiranje, projektiranje, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju, opremanje, održavanje i upravljanje zgradom kirurgije i spojnim hodnikom Opće bolnice Varaždin u gradu Varaždinu po modelu ugovorno javno-privatnog partnerstva

Nakon zaprimanja zahtjeva za sudjelovanje, i odluke o sposobnim natjecateljima, slijedi poziv u drugi krug nadmetanja.