Projekt JPP „Bjelovarsko-bilogorska županija – škole“ ide dalje

Dana 23. rujna 2016. predsjednik Uprave CEI, mr.sc. Boris Draženović, održao je u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru prezentaciju Komparatora troškova javnog sektora (KTJS) za projekt javno-privatnog partnerstva „Bjelovarsko-bilogorska županija – škole“.

Datum objave: 07.11.2016

Dana 23. rujna 2016. predsjednik Uprave CEI, mr.sc. Boris Draženović, održao je u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije u Bjelovaru prezentaciju Komparatora troškova javnog sektora (KTJS) za projekt javno-privatnog partnerstva „Bjelovarsko-bilogorska županija – škole“.

Svrha prezentacije bila je uvid u konkretne financijske i tehničke parametre izgradnje novih škola i sportskih dvorana (ukupno 12 objekata diljem županije). Istoj su bili nazočni predstavnici Županije, ravnatelji svih osnovnih i srednjih škola koje su predmetom obuhvata projekta, načelnici općina i gradonačelnici gradova gdje se predmetni školsko-sportski objekti trebaju izgraditi, te predstavnici medija (tiskovina, radija i TV).

Prezentacija je trajala nešto više od dva sata i prošla je u vrlo konstruktivnom i pozitivnom ozračju uz vrlo veliki broj postavljenih pitanja od strane nazočnih. Zaključeno je kako je sve do sada učinjeno u skladu sa očekivanjima, te se sada još samo čeka na odluku Vlade RH o nastavku pripreme projekata prema modelu javno-privatnog partnerstva. Iznimno je bitno napomenuti kakao navedeni model ne predstavlja povećanje javnog duga i trenutno predstavlja najprihvatljiviji način realizacije takve vrste objekata (škole, bolnice, muzeji,….).