Projekt SUPPORT

CEI sudjeluje u novom projektu "SUPPORT" koji je podržan od Europske unije kroz program INTERREG EUROPE

Datum objave: 11.01.2017

U siječnju je započeo projekt „SUPPORT“ koji je podržan sredstvima Europske unije kroz program INTERREG EUROPE. U projektu uz CEI kao Nacionalno koordinacijsko tijelo za enerrgetsku učinkovitost (NKT) sudjeluje 10 partnera iz 9 zemalja Europske unije, a ukupni proračun projekta iznosi 1,8 milijardi eura. Projekt će ukupno trajati 5 godina, a vodeći partner na projektu je Istarska regionalna energetska agencija IRENA.

Cilj projekta je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u procesu planiranja i provedbe projekata energetske učinkovitosti. CEI je prepoznat kao partner koji može doprinijeti uspostavi kvalitetnijeg planiranja na lokalnoj ali i nacionalnoj razini kroz Nacionalni akcijski plana za energetsku učinkovitosti. U projektu će se pokušati pronaći načini kvalitetnijeg korištenja sredstava iz Operativnog programa kohezija i konkurentnost 2014.-2020. uključivanjem relevantnih institucija koje sudjeluju u izradi i provedbi programa.

NKT kroz svoju ključnu ulogu u uspostavljanju sustava planiranja, koordinacije, provedbe i izvještavanja na EU razini služit će kao primjer dobre prakse drugim državama članicama EU. Zahvaljujući višegodišinjem iskustvu u kreiranju procesa planiranja na lokalnoj i nacionalnoj razini te uspostavljanju Sustava za praćenje mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) CEI je prepoznat kao vrijedan partner na projektu koji može doprinjeti definiranju budućih politika energetske učinkovitosti na EU razini.