Prvi i drugi sastanak povodom izrade 4. Nacionalnog plana energetske učinkovitosti

U svrhu pokretanja izrade 4. Nacionalnog plana energetske učinkovitosti organizirana su dva uvodna radna sastanka. Ovi sastanci zamišljeni su kao uvodni sastanci za pokretanje aktivnosti izrade podloga za 4. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019., a održani su u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 28. lipnja 2016.(prvi sastanak) te 15. srpnja 2016.(drugi sastanak).

Datum objave: 18.07.2016

Prvi sastanak povodom izrade 4. Nacionalnog plana energetske učinkovitosti – 28. lipnja 2016.

Sastanku su prisustvovali predstavnici:

Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (CEI) je na početku sastanka iznio koncept Četvrtog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti (NAPEnU) koji se sastoji se od:

Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost (NAPEnU) ključan je sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti. Izrada NAPEnU je obveza država članica EU po Direktivi o energetskoj učinkovitosti, a ova obveza transponirana je u zakonodavstvo RH kroz Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14).

Izneseni su rokovi izrade: Četvrti Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost mora biti notificiran u Europskoj komisiji do 30.4.2017., a CEI je iznio prijedlog da do kraja 2016. godine 90% plana bude gotovo.

Svi sudionici pozvani su dati svoje komentare na dosadašnje Nacionalne akcijske planove te ponuditi prijedloge za izradu 4. NAPEnU.

       

Drugi sastanak povodom izrade 4. Nacionalnog plana energetske učinkovitosti –15. srpnja 2016.

Sastanku su prisustvovali predstavnici:

Na drugom sastanku izneseni su zaključci doneseni na prvom sastanku. Prisutni su bili upoznati sa pristupom u izradi 4. NAPEnU. Također predstavljen je Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMiV), Izvješće o Godišnjim planovima energetske učinkovitosti napravljeno u lipnju ove godine te je prikazano Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti 2016. godine.

Mole se svi zainteresirani ukoliko imaju prijedloge izmjena ili dodavanja novih mjera energetske učinkovitosti da se obrate Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetsku učinkovitost putem e-maila: ee@cei.hr. Izmjene i dorade je potrebno slati u elektronskom obliku, a forma treba pratiti tablice formirane 3. Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti s vidljivo naznačenim izmjenama.