Strateški investicijski projekti RH

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14) sve javne ili privatne investicijske projekte iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika, zainteresirani investitor prijavljuje Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. 

Datum objave: 06.02.2015

Prijavu projekta možete podnijeti na Obrascu prijave za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske koji možete preuzeti zajedno s prijedlozima dodatnih sadržaja i opisom postupka prijave na:

Prijavni obrazac

Prijedlog sadržaja investicijskog plana

Prijedlog tablice identifikacije nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru

Postupak prijave

Za projekte koji nisu iz područja energetike prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva ili Agenciji za investicije i konkurentnost i to na način da se svi javni investicijski projekti prijavljuju Ministarstvu gospodarstva (strateski.projekti@mingo.hr), a svi javno-privatni i privatni projekti Agenciji za investicije i konkurentnost (strateski@aik-invest.hr)