Pokrenut Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije

Datum objave: 04.07.2014

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija službeno je pustio u rad web aplikaciju Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije SMIV. Nacionalnim sustavom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda pratiti će se provedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje (kućanstva, uslužni, promet, industrija) kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema Nacionalnim i lokalnim planovima. 

Razvoj i primjena platforme za mjerenje i verifikaciju energetske učinkovitosti (SMIV – Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju) odgovor je na obvezu država Energetske zajednice, kao i država članica Europske unije, da provode odredbe Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) te da redovito izvješćuju o provedbi Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti (NAPEnU).

Kako bi se mogle na unificiran i pravilan način mjeriti postignute uštede, CEI je u sudjelovao u projektu izrade SMIV-a koji kroz projekt "Regionalna suradnja na uspostavi platformi za praćenje energetske učinkovitosti" provodi Njemačko društvo za međunarodnu suradnju GIZ. Ministarstvo gospodarstva je imenovalo Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) kao operativnog voditelja projekta u ime Ministarstva. Republika Hrvatska je najnaprednija zemlja u regiji i prva koja je pustila u rad operativnu verziju Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, te kao takva služi za pokazni primjer drugim zemljama.

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije koristit će tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, tvrtke koje sklapaju ugovore o energetskom učinku (pružatelji energetskih usluga), pružatelji subvencija, i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za unos svih planova i mjera energetske učinkovitosti. To znači da će od sada za svaku provedenu mjeru postojati način izvještavanja i verifikacije stvarne uštede te će se planovi moći provjeriti sa stvarno ostvarenim rezultatima. Ovakav način praćenja preduvjet je sustavnog i konzistentnog mjerenja ušteda energije postignutih na nacionalnoj razini.

Edukacija korisnika planirana je u obliku  jednodnevnih radionica koje će se održavati po regijama odnosno prema potrebi korisnika. Edukacija će započeti u rujnu 2014. godine do kada se očekuje i usvajanje novog Zakona o energetskoj učinkovitosti koji definira SMIV kao Nacionalni sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.