Usvojen Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

Dana 30.7.2014., na 178. Sjednici Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojen je Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016. godine 

Datum objave: 30.07.2014

Ministar Ivan Vrdoljak obrazložio je kako usvajanjem Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016. godine (3. NAPEnU) RH zadovoljava zahtjeve članka 24. Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, ali i zahtjeve za izvještavanjem iz Direktive 2012/31/EC o energetskim svojstvima zgrada. Provedbom 3. NAPEnU ostvariti će se zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji, a time pridonijeti ispunjenju cilja Europske unije od 20% smanjenja potrošnje primarne energije do 2020. godine u usporedbi s temeljnim ("business-as-usual") scenarijem. 3. NAPEnU također sadrži i izvješće o napretku u ostvarivanju nacionalnih ciljeva povećanja energetske učinkovitosti, odnosno izvješću o provedbi Drugog nacionalnog akcijskog plana, prijedlog sektorskih mjera energetske učinkovitosti čijom će se provedbom ostvariti cilj smanjenja neposredne potrošnje energije kao i mjera na strani proizvodnje/transformacije, prijenosa i distribucije energije kojima se planiraju ostvariti uštede primarne energije te revidiranu projekciju potrošnje energije. Najveće uštede očekuju se provedbom programa obnove zgrada javnog, komercijalnog i stambenog sektora Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Kao takav, Treći nacionalni akcijski plan predstavlja sveobuhvatnu strategiju poboljšanja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj.

Primjenom “top - down” metode ostvarene uštede u 2012. godini su na razini od 73% od cilja za 2016. godinu te se može očekivati da će cilj u 2016. biti i ostvaren. U odnosu na 2010. godinu, povećane su uštede u svakom sektoru, od čega je najveći porast u industriji i prometu. Ipak, analiza provedbe svake pojedine mjere koja je bila definirana u Prvom i Drugom nacionalnom akcijskom planu pokazuje da se većina pozitvnih rezultata ostvarilo zbog nepredviđenih aktivnosti, odnosno slučajnih/jednokratnih pozitivnih rezultata, a ne zbog sustavnog provođenja mjera što ukazuje na potrebu za značajnim poboljšanjem komunikacije i sustavne provedbe mjera. U tu svrhu, Treći nacionalni akcijski plan predvidio je sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda koji će doprinijeti cjelovitom i egzaktnom praćenju postignutih ušteda, ali i potaknuti sve dionike na provođenje mjera.

Usvajanjem ovog plana tek se otvara prilika za ostvarenjem planiranih mjera, a time i postizanjem velikih energetskih i financijskih ušteda na nacionalnoj razini. Nacionalno koordinacijsko tijelo u CEI-u, u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, nastavlja na motivaciji sudionika u provedbi mjera. U jesen će krenuti prve obuke javnih tijela oko unošenja rezultata provedenih mjera u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

3. NAPEnU možete pronaći ovdje.