Vlada prihvatila prijedlog Zakona o energetskoj učinkovitosti

Vlada Republike Hrvatske je s današnje 183. sjednice u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti.

Datum objave: 18.09.2014

Najvažnije novine koje nam donosi su: reguliranje energetske usluge i energetske obnove, koordinaciju planova i provedbu mjera te praćenje rezultata na jednom mjestu, obveze javnog sektora, reguliranje zelene javne nabave, energetski učinkovite javne rasvjete, sustave obveza energetske učinkovitosti i dr. Također, jedna od najvažnijih novosti jest izgradnja institucionalnog okvira te sustava: planiranje-provedba-izvještavanje, a ključna uloga dodijeljena je Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetsku učinkovitost koje ima ulogu nacionalne agencije za energetsku učinkovitost. Ovakvu instituciju imaju sve države članice EU i države u našem okruženju, a sada i Hrvatska. Iskustvo je pokazalo da se bez ovakve institucije jednostavno ne mogu ostvariti ciljevi i realizirati planovi. Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost komunicira i koordinira provedbu s preko 180 različitih institucija koje su u RH zadužene za provedbu energetske učinkovitosti u svim sektorima: kućanstva, komercijali i javni uslužni sektor, industrija, promet te proizvodnja, transformacija prijenos i distribucija.

Zakonom se, ističe ministar Vrdoljak, Hrvatska usklađuje sa smjernicom EU-a o energetskoj učinkovitosti kojoj je cilj povećanje energetske učinkovitosti Europske unije za 20 posto do 2020. godine i olakšavanje puta daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti nakon 2020. godine.