O nama

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) osnovan je krajem ožujka 2012. godine.  Cilj nam je omogućiti transparentno upravljanje, praćenje i provođenje energetske strategije Republike Hrvatske, te na sustavan način pratiti i biti podrška u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

Javno dostupne informacije o usmjeravanju proračunskih sredstava po prvi puta su javno objavljene na stranicama CEI-a. Na taj način CEI, Vlada Republike Hrvatske, resorna ministarstva, ali i cjelokupna šira javnost imaju uvid u stvarno stanje javnih investicija u Republici Hrvatskoj.

VIZIJA

MISIJA

CEI u skladu sa Zakonom o Centru (NN 25/2012 i 120/2012) redovno izvještava potpredsjednika Vlade RH i resorne ministre o stanju i provedbi javnih investicija.

CEI aktivno sudjeluje u praćenju i predlaganju izmjena relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, te koordinira državne institucije s ciljem olakšavanja i ubrzavanja investicija u obnovljive izvore energije.  Aktivno koordinira sve strateške projekte u energetskom sektoru, te pruža stručnu potporu u definiranju smjernica za specifikaciju kriterija odabira strateških partnera. S ciljem povezivanja investicija u energetskom sektoru i prioretizaciji projekata, sudjeluje kao stručna potpora u izradi prijedloga programa investicija.

CEI kao provedbeno tijelo JPP-a u Republici Hrvatskoj priprema i provodi projekte po ugovornom obliku javno – privatnog partnerstva.

UPRAVNI ODBOR:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr.sc. Boris Draženović

preuzmi CV

 

CEI zapošljava visokoobrazovane ljude sa značajnim iskustvom na međunarodnim projektima u energetskom, financijskom i građevinskom sektoru kao i na infrastrukturnim projektima u regiji.