Popis agencija za izradu Plana energetske učinkovitosti

Ovdje možete pronaći popis javnih agencija osnovanih na inicijativu jedinica lokalne i regionalne samouprave*:

Naziv agencije Grad/Županija**
IRENA Istarska županija
MENEA Međimurska županija
REA KVARNER Rijeka i Primorsko-goranska županija
REA SJEVER Koprivnica, Varaždin i Virovitica
REGEA

Zagrebačka, Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Grad Zagreb

DUNEA Dubrovačko-neretvanska županija
HRAST Vukovarsko-srijemska županija
EKO-sustav Vukovarsko-srijemska županija
ZADRA NOVA Zadar
RRA Šibenik Šibensko-kninska županija
RERA Splitsko-dalmatinska županija
RRA Slavonije i Baranje Osječko-baranjska županija
DOOR Grad Zagreb

*Ukoliko želite da Vaša agencija bude navedena u popisu, molimo da svoje podatke i reference pošaljete na ee@cei.hr

**Navedene agencije ne moraju nužno raditi Planove samo za navedeni grad/županiju