Projekt HIBRIDNA GEOTERMALNA ENERGANA AAT-GEOTHERMAE DRAŠKOVEC (Grad Prelog/Međimurska županija)

Investitor: AAT Geotermae d. o. o.

Vrijednost projekta: 573.830.729 Kn

Planirani kapacitet: 18,6 MWe + 89 MWt

Planirani završetak: 1.faza u 2017g./sveukupno 2020 g.

Datum objave: 04.11.2016

Zadnji projekti

Oglasnik javne nabave

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Agencija za investicije i konkurentnost

Hrvatski operator tržišta energije

Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Agencija za javno - privatno partnerstvo

Vlada Republike Hrvatske

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Miramarska 24
10000 Zagreb
Hrvatska

T: +385 1 64 30 600
F: +385 1 64 30 626
E: cei@cei.hr