Registar investicija

Vlada Republike Hrvatske je Zakonom o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija dodijelila javnu ovlast za uspostavu i vođenje Registra investicija javnih društava (NN 25/12, NN 120/12).  Ustrojavanje, sadržaj i vođenje Registra investicija propisala je Vlada Republike Hrvatske uredbom (NN 87/12).

 

Plan investicija za 2014. godinu sukladno zadnjem rebalansu javnih društava, odnosno ustanova iznosi 10.328 milijuna kuna. Poslovna godina završila je realizacijom investicija manjom za 15 posto u odnosu na planiranu realizaciju u 2014. godini.

 

Tablica 1. Plan investicija javnih društava za 2014. godinu u odnosu na realizaciju u 2014. godini

Društvo Plan realizacije 2014. Realizirano u 2014. Plan za 2014. u odnosu na realizaciju u 2014.
HEP GRUPA (bez HOPS-a) 2.092.832 1.485.905 71%
HOPS 423.401 419.891 99%
JANAF 57.500 59.592 104%
PLINACRO 71.709 48.671 68%
PSP 154.129 81.079 53%
UKUPNO ENERGETIKA 2.799.572 2.095.138 75%
Hrvatske autoceste 601.510 597.642 99%
Hrvatske ceste 1.613.592 1.482.243 92%
HŽ Infrastruktura 1.161.254 1.023.375 88%
HŽ Putnički prijevoz 339.226 330.253 97%
UKUPNO INFRASTRUKTURA 3.715.582 3.433.513 92%
Hrvatske vode 1.327.502 1.229.177 93%
Hrvatske šume 595.266 609.595 102%
UKUPNO POLJOPRIVREDA 1.922.768 1.838.772 96%
Lučke uprave 502.490 383.868 76%
Zračne luke 133.579 99.975 75%
Ostali MPPI 544.137 309.881 57%
UKUPNO POMORSTVO I PROMET 1.180.205 793.724 67%
FZOEU 632.706 595.614 94%
Ostala društva 77.460 40.027 52%
UKUPNO 10.328.293 8.796.788 85%

* iznosi su prikazani u tisućama kuna

 

Izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru (181-5)

Izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru (107-9)

Prezentacija - Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH - 1. polugodište 2013.