SMiV - Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije

Za pravilno izvještavanje o postignutim uštedama, potrebno je slijediti provjerenu metodologiju. U Hrvatskoj je do sada na snazi bio Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji. (NN 077/2012). Taj je pravilink bio izrađen prema smjernicama Direktive o energetskim uslugama (ESD), a sada je potrebno izraditi pravilnik prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti (EED).

Bez sustavnog praćenja uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti (kroz informacijski sustav) nije moguća niti precizna ocjena ostvarenja ušteda energije koje su rezultat mjera poticajne politike definiranih u NAPEnU kao i aktivnosti koje su potaknute tim mjerama.

Izrada sveobuhvatnog informacijskog sustava za praćenje i nadzor svih aktivnosti energetske učinkovitosti i ocjenu ušteda energije prioritet je kojega treba žurno realizirati. Rad na drugom NAPEnU potvrdio je da bez ovakve platforme nije moguće sagledati, izvijestiti i ocijeniti uštede energije iz svih provedenih aktivnosti. Zadatak je ovo ministarstva gospodarstva i CEI-a.

Snažni institucijski kapaciteti i koordinacija aktivnosti nužan su preduvjet za pravodobno izvršavanje svih obveza definiranih u EU direktivama, nacionalnom zakonodavstvu i NAPEnU. Uspostavom sustava praćenja, mjerenja i verifikacije omogućit će se kontinuirano ocjenjivanje uspješnosti politike energetske učinkovitosti s obzirom na ostvarenje zacrtanih ciljeva te je nužno na godišnjoj razini prema potrebi redefinirati mjere, ukoliko se utvrdi da ne ostvaruju željene rezultate. Kontinuirano praćenje aktivnosti omogućit će i godišnje revizije NAPEnU te olakšati njegovu izradu i podići kvalitetu ocjene ostvarenih ušteda na kraju trogodišnjeg razdoblja. NAPEnU treba biti, između ostaloga, i alat za praćenje ostvarenja politike energetske učinkovitosti.

U lipnju 2014. godine u rad je puštena web aplikacija SMIV sustava. Prve edukacije započele su u rujnu 2014. godine paralelno s usvajanjem novog Zakona o energetskoj učinkovitosti koji definira SMIV kao Nacionalni sustav za praćenje, mjerenj i verifikaciju ušteda energije.

Priručnik za korisnike SMIV-a možete pronaći ovdje.