Strateški investicijski projekti Republike Hrvatske

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (152/14) sve javne ili privatne investicijske projekte iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika, zainteresirani investitor prijavljuje Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Prijavu projekta možete podnijeti na Obrascu prijave za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske koji možete preuzeti zajedno s prijedlozima dodatnih sadržaja i opisom postupka prijave na:

PRIJAVNI OBRAZAC

PRIJEDLOG SADRŽAJA INVESTICIJSKOG PLANA

PRIJEDLOG TABLICE IDENTIFIKACIJE NEKRETNINA U OBUHVATU ZAHVATA U PROSTORU

POSTUPAK PRIJAVE

Popis proglašenih strateških projekata kao i listu strateških investicijskih projekata RH možete naći na linku.

Za projekte koji nisu iz područja energetike prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva ili Agenciji za investicije i konkurentnost i to na način da se svi javni investicijski projekti prijavljuju Ministarstvu gospodarstva (strateski.projekti@mingo.hr), a svi javno-privatni i privatni projekti Agenciji za investicije i konkurentnost (strateski@aik-invest.hr)