Uvjeti korištenja

Internetska stranica

Internetska stranica je vlasništvo Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Korisniku se omogućuje pristup internetskoj stranici samo u postojećem obliku i, ako je to zakonom dopušteno, bez ikakva (izričitog ili konkludentnog) jamstva, privole ili odgovornosti.

Sve informacije o proizvodima ili druge obavijesti objavljene putem ove internetske stranice CEI stavlja na raspolaganje kako najbolje zna. Te obavijesti nisu, ako je to zakonom dopušteno osnova za CEI jamstvo, privolu ili odgovornosti niti korisnika oslobađaju obveze da provede vlastita istraživanja i testove. Za štete koje nastanu temeljem ove internetske stranice ili kao njezina posljedica CEI u načelu odgovara u skladu sa zakonskim odredbama.

Međutim, CEI nije odgovoran niti može preuzeti ikakva jamstva za neizravne, slučajne ili druge štete koje nastanu temeljem posljedicom korištenja internetske stranice. CEI u svakom trenutku i bez najave može prema vlastitoj prosudbi i bez preuzimanja odgovornosti potpuno ili djelomice izmijeniti i/ili obustaviti dostupnost ove internetske stranice i nije je dužan aktualizirati.

Stavljanjem poveznica (eng. Hyperlink) na internetske stranice trećih osoba CEI ne prisvaja te stranice ili njihov sadržaj. Poveznicama na te internetske stranice korisnik pristupa na vlastiti rizik. Svi pravni zahtjevi ili procesi koji se pojave u vezi s internetskom stranicom ili njezinim korištenjem podliježu tumačenju zakona Republike Hrvatske, s iznimkom regulative koja se odnosi na međunarodno građansko pravo.

 

Elektronička pošta

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja.

Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija  ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.